Sodexo

Briolab geeft blijk van grote flexibiliteit. Wij leggen uit wat we doen en waar we naartoe willen en Briolab ontwikkelt een tool die aan deze verwachtingen beantwoordt. Voordat je er mee aan de slag gaat, heb je geen idee wat je met deze tool allemaal kan doen.”

Tonia Gaggini, Talent Manager, Human Resources, Sodexo België

 

De klant

Sodexo is een Franse onderneming die in 1966 werd opgericht. Vandaag is dit bedrijf actief in meer dan 80 landen en stelt het nagenoeg 400.000 medewerkers tewerk. Deze multinational is wereldleider op het gebied van Quality of Life Services en sinds 1971 gevestigd in België. Sodexo heeft hier een vijftiental On-Site Services ontwikkeld die betrekking hebben op catering, hygiëne en cleaning, receptie, administratie en postbedeling, onderhoud van laboratoriuminstrumenten, enz. Voor deze activiteiten heeft Sodexo vandaag ongeveer 4.000 werknemers in dienst om aan de vraag van duizenden klanten te kunnen voldoen.

 

De uitdaging

De groei van Sodexo België en de toename van de sites waar de onderneming activiteiten verricht, impliceren een uitbreiding zowel wat het aantal als wat de profielen van de door de maatschappij tewerkgestelde personen betreft. Bovendien zijn er van de 4.000 personeelsleden slechts 250 werkzaam op de zetel van de onderneming in Oudergem. De anderen zijn verspreid over de verschillende sites in alle uithoeken van België.

Loopbaan- en talentmanagement binnen een dergelijke structuur is een ware uitdaging. En tot voor kort beheerde de afdeling Talent Management van Sodexo de updates van de personeelsevaluaties met behulp van Excel-bestanden.

Drie jaar geleden deed Sodexo een beroep op Briolab met het oog op de ontwikkeling van een computertool waarmee de verwerking van de gegevens, die tijdens de evaluaties van de medewerkers verzameld werden, kan geoptimaliseerd worden.

 

De oplossing

Briolab heeft voor Sodexo een oplossing op maat gecreëerd die de naam e-Talent kreeg. Deze tool sluit perfect aan op het SAP programmapakket dat door de onderneming gebruikt wordt voor Human Resource management. In tegenstelling tot de gebruiksklare producten die op de markt worden aangeboden, is de e-Talent oplossing van Briolab flexibel et aanpasbaar volgens de behoeften van de maatschappij. Aanvankelijk werd e-Talent gecreëerd om het evaluatieproces te optimaliseren en te automatiseren. Ze werd sindsdien aangepast om de incentive awards, de evaluatie van de voor de medewerkers vastgelegde doelstellingen alsook het geprognosticeerde beheer van betrekkingen en capaciteiten te berekenen.

De e-Talent applicatie wordt geopend via het intranet of via een URL-adres en is dus toegankelijk om het even waar en om het even wanneer. Hierdoor kunnen de medewerkers, die zijn opgeleid om e-Talent te gebruiken, met behulp van een papieren drager en video, de evaluatieformulieren invullen wanneer het hen past. Deze tool biedt hen ook de mogelijkheid om een gesprek met een verantwoordelijke persoon van de human resources afdeling aan te vragen om hun loopbaanmogelijkheden te bespreken.

Het Talent Management team op zijn beurt heeft dankzij e-Talent snel een duidelijk overzicht van de prestaties, sterke punten en zelfs het evolutievermogen van de Sodexo medewerkers. Dankzij een systeem voor het verzenden van herinneringen en het opstellen van verslagen vergemakkelijkt de applicatie in hoge mate de follow-up van de evaluaties alsook de gegevensverwerking die ermee gepaard gaat.

 

Het resultaat

De e-Talent applicatie die in een eerste fase door de 250 werknemers van de Sodexo zetel werd getest, wordt vandaag gebruikt door meer dan 1.200 medewerkers. Door de implementatie in twee fasen was het mogelijk om de “kinderziekten” van het product op te sporen en het verder te ontwikkelen zodat ze perfect aan de verwachtingen van Sodexo beantwoordt. Door zijn gebruiksvriendelijke interface, toegankelijkheid en intuïtief karakter wordt deze tool door alle gebruikers bijzonder gewaardeerd. Terwijl er geen afbreuk wordt gedaan aan de discussie tussen leidinggevende personen en medewerkers, beschikken laatstgenoemden over een objectief hulpmiddel voor een evaluatiegesprek.

Vandaag wordt de samenwerking tussen Sodexo en Briolab voortgezet: het gebruik van e-Talent wordt uitgebreid naar alle medewerkers en de applicatie wordt aangepast voor de follow-up van de interne mobiliteit van eveneens de medewerkers.

 

 

Ontdek BrioLab nu!