Talent Management

Het potentieel en het vermogen van medewerkers op eenvoudige en effectieve wijze beheren.

De BrioLab-oplossing voor het talent management laat het bedrijf toe om op eenvoudige en effectieve wijze het potentieel en het vermogen van medewerkers te beheren, bovendien alles en individueel te beheersen.

Veel opties zijn beschikbaar:

  • Het management van het ontdekken van het potentieel;
  • Het management van een ontwikkelingsplan;
  • Het management van een vervangingsplan;
  • Het management van de vaardigheden;
  • Het management van de training sessies

 

Ontwikkelingsplan

De veelzijdigheid van de medewerkers doen verhogen draagt ook bij tot zijn carrièreontwikkeling.

Elke werknemer heeft vaardigheden om zich te verbeteren of te ontplooien.

Dit ontwikkelingsplan verhoogt de veelzijdigheid van het personeel. Verder stelt het hem ook meer op zijn gemak en verhoogt het zijn vertrouwen in dagelijkse taken terwijl dit ten slotte ook bijdraagt aan zijn loopbaan. De managers mogen dit vestigen of werknemers zelf, in overleg met zijn superieur.

Dit ontwikkelingsplan mag rechtstreeks verbonden worden met alle mogelijke veranderingen in het bestuur en het vervangingsmanagement.

Voorbeelden:

  • Er wordt een specifieke positie gegeven aan elke werknemer. Vandaar moeten alle gebieden waarin hij gespecialiseerd wordt, in zijn ontwikkelingsplan komen te staan om aan alle vereisten te mogen voldoen voor deze nieuwe positie.

  • Zoals bij de meeste bedrijven, moeten alle werknemers taaltrainingen volgen.

 

Vervangingsmanagement

Heel snel de beste kandidaat kunnen identificeren en selecteren voor een gegeven positie.

Bij een zowel een geplande als onverwachte vertrek moet u de beste persoon proberen te vinden voor uw openstaande vacature op zowel korte-middellange als lange termijn.

Dankzij het vervangingsmanagement, kan de afdeling personeelszaken op efficiënte en effectieve wijze de interne kandidaten die potentieel geschikt zijn voor een specifieke functie, identificeren. Of bij gebruik van het hulpmiddel “Profielvereniging” kunnen we dit ook manueel doen.

 

Management van de vaardigheden

De vaardigheden die uw medewerkers bezitten zijn zeer waardevol en dus ze moeten eenvoudig gemeten en geïdentificeerd kunnen worden.

Het talent management laat u toe om toegang tot de vaardigheden van medewerkers te krijgen zodat alle sterke en zwakke punten van elk personeel worden geïdentificeerd.

Deze informatie wordt rechtstreeks verbonden met het management van carrièreontwikkeling en het vervangingsmanagement.

 

Management van carrièreontwikkeling

Het management van carrièreontwikkeling is noodzakelijk voor zowel werknemers als werkgevers op korte-middellange en lange termijn.

Een aanhoudende verbetering van de vaardigheden binnen een bedrijf is vereist, dit zal vooral te maken hebben met de beslissingen omtrent verwachte of onverwachte vertrek en bevorderingen in een loopbaan.

Het management van carrièreontwikkeling laat werknemers toe om hun persoonlijke aspiraties op een lijst te zetten voor hun professionele ontwikkeling. Tegelijkertijd ook op basis van vooraf gedefinieerde criteria die rekening houden met de afstemming met die aspiraties van de werknemers, biedt het bedrijf een geplande carrièreontwikkeling aan de betrokkenen.

Het hulpmiddel “Profielvereniging” laat hierbij toe om de beste potentiele kandidaten te identificeren en dit voor specifieke posities.

 

Management van de ervaringen

De vereiste en verkregen ervaringen van werknemers te identificeren.

Om een uitgebreid profiel van elk personeel te hebben en om het talent management te verbeteren is het cruciaal dat respectievelijke ervaringen worden beschreven en genoteerd.

Door middel van een catalogus die de verschillende ervaringen aangeeft die geschikt zijn volgens de specifieke behoeften die verband houden met de kernactiviteiten van het bedrijf, verandert het profiel van de medewerker als gevolg van zijn of haar huidige en eerdere ervaring die hij heeft verworven bijvoorbeeld. Met deze ervaringen kan een werknemer toegang krijgen tot een positie waarvoor hij of zij dit soort ervaring nodig heeft.

Het management van de vaardigheden kan rechtstreeks verbonden worden met het management van carrièreontwikkeling en het vervangingsmanagement.

 

Sterke en zwakke punten

Een duidelijke samenvatting van het profiel van de medewerkers.

De functie “Sterke en zwakke punten” laat toe om een samenvatting van de sterke punten en behoeften omtrent carrièreontwikkeling van geselecteerde persoon te noteren tijdens specifieke HR-vergaderingen. Alle evaluaties van een medewerker zijn beschikbaar voor een bepaalde periode.

Deze informatie is rechtstreeks gerelateerd met het management van carrièreontwikkeling.

 

Professionele interviews

Een vooraf gedefinieerde en identieke presentatie van de interviews. Eenvoudig te coderen en onderzoeken.

BrioLab heeft besloten om zijn professionele interviews in één vorm te presenteren. Hiermee kunt u het rapport van een individueel interview op enkele pagina’s schrijven die vooraf gedefinieerd en identiek zijn voor iedereen. Het formulier bevat verschillende delen, zoals de reden voor het interview, bezette posities, samen met zijn carrière aspiraties en mobiliteit. Aan de andere kant kunt u uw formulieren ook aanpassen door uw eigen velden toe te voegen om perfect aan uw zakelijke behoeften te voldoen.

Het aspect “identiek voor iedereen” maakt het mogelijk om aan de standaardisatie en consistentie van interviews en van gepresenteerde informatie te houden.

 

Profilevereniging

Een hulpmiddel om de juiste kandidaat te koppelen aan de juiste positie.

Met de profielvereniging kunt u de ideale werknemer voor een specifieke positie binnen het bedrijf te identificeren. Dit hulpmiddel zal alle gegevens van werknemers laten kruisen met de benodigde vaardigheden en ervaring voor de vacature en kiest de beste kandidaat uit voor deze job. De profielvereniging kan u helpen in het nemen van beslissingen, maar zonder het maken van effectieve beslissingen voor u.

 

Dit is rechtstreeks verbonden met het vervangingsmanagement, het management van carrièreontwikkeling en jobmanagement.

A tool to link the right candidate at the right position.

The profile matchup is able to identify the ideal employee for a specific position in the company. The tool will cross the employees’ data with the skills and experiences required for the vacancy and suggest you the best candidate to occupy the job. Profile matchup can help you in decision-making process without making the decision instead of you.

It is directly linked to replacement management, the management of career development and job management.

 

Probeer nu!