Management van de doelstellingen

Afhankelijk van uw behoeften, identificeer en evalueer je de doelstellingen van uw medewerkers.

BrioLab biedt het deskundig management van de doelstellingen.

Met de BrioLab-oplossing kunt u doelstellingen beheren in verschillende modi. (BASIS of SMART, kwantitatief en/of kwalitatief, bonus en malus) die u kunt combineren volgens uw behoeften.

 

“Basic” of “SMART” modus

In de modus “BASIS” wordt een korte beschrijving, een gewicht en een score toegewezen aan het gekozen doel.

In de modus “SMART” is de gedefinieerde doelstelling veel gedetailleerder en duidelijker omschreven. Het tijdsverloop voor het bereiken van het doel en de methode om het te bereiken, worden ook bepaald.

 

Kwantitatieve/kwalitatieve modussen

Elk doel kan als kwantitatief of kwalitatief beschouwd worden.

In het algemeen is een kwantitatief doel meetbaar (bijvoorbeeld: financieel doel), terwijl een kwalitatief doel met medewerkers wordt geassocieerd (bijvoorbeeld: de kwaliteit van een manager).

Een rating wordt toegewezen aan elk kwantitatief of kwalitatief doel. Een ratio van de eindscore voor elke categorie wordt bepaald volgens de door het bedrijf vastgestelde regels.

 

Bonus/malus modus

Met deze modus kunt u een voordeel of een boete toewijzen aan het uiteindelijke totaal of de intermediaire subtotalen die door de doelen behaald worden.

Een standaardbonus kan ook aan bepaalde werknemers worden toegekend. Bijvoorbeeld: elke werknemer ontvangt een bonus van 10% in de eerste jaren in het bedrijf.

 

Lees het artikel over het management van de doelstellingen